Projenin Amacı 

 • Çekirdek bir ailenin (anne, baba ve çocuklar) işletebileceği ve asgari düzeyde geçimini sağlayabileceği örnek bir sera modelini kurarak, ilimizde kırsaldan kente göçü önleyecek alternatif bir faaliyet alanını oluşturmak.
 • Jeotermal ve Tarım alanında Pilot Üniversite seçilen Üniversitemiz öncülüğünde Kırşehir İli'nde jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.
 • Projenin sağlayacağı çarpan etkisi ile bölgede seracılık alanında aile işletmeciliğinde aktif olarak kullanılmayan jeotermal kaynakların üretime kazandırılmasının sağlanması.
 • Seracılıkta istihdamı, özellikle seracılığın niteliği gereği kadın istihdamını arttırmak. Bölgede seracılıkla ilgili know-how ve danışmanlık konusunda öncülük etmek. İlde tarıma dayalı organize seracılık bölgesinin kurulması çalışmalarına önderlik etmek.
 • Topraksız tarımda kullanılacak mevcut yetiştiricilik yöntemlerini geliştirecek veya bu yöntemlere alternatif olabilecek teknikleri araştırmak.
 • Vasıfsız işçiler ve üniversite öğrencilerimizin, seracılık konusunda verilecek kısa bir uygulamalı eğitim ile vasıflı hale getirilmesi.
 • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek yeni alternatif bitkisel ürünlerin (özellikle tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri) serada denenmesi ve üretilmesine öncülük etmek.
 • Jeotermal kaynağın olmadığı yerlerde de turfanda ve yaz seracılığının yaygınlaştırılması yolu ile pazara daha erken ürün sunmak.
 • Proje bünyesinde sertifikalı eğitimlerle seracılıkta çalışacak nitelikli personel yetiştirmek.
 • Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin içindeki yağların uçurulmadan doğal kurutma odalarında kurutulup paketlenip satış reyonumuzdan ve web sitelerimizden satışa sunulması.
 • Kırşehir'in örtüaltı tarımsal üretimde marka bir şehir haline getirilmesi.
 • Projemizde sıcak su ile ilgili herhangi bir problem olması halinde kış serası (12 ay üretim) yerine yaz serası (8 ay üretim) olarak üretime devam edilecektir. Üretim dönemi Mart-Kasım arası yapılacaktır. Bu da piyasaya en az bir ay erken turfanda ürün sevk etmemizi sağlayacaktır. 

Projeden Beklenen Sonuçlar 

Projenin kısa vade çıktıları:

Bölgede seracılık faaliyetleriyle küçük alanlardan daha yüksek gelir elde edileceğinin uygulamalı olarak ispatlanması.

İkinci senaryo olan kış seracılığı yetiştiriciliğinde üretim süresi 12 aya çıktığı için %30-40 oranında artacaktır. 

Elde edilecek ek istihdam yoluyla düşük gelirli aileler için ek kazanç imkanı sağlanması ile yaşam kalitelerinin arttırılması.

Kırşehirde sera koşullarına uygun verimli ve ekonomik getirisi yüksek, alternatif bitkisel ürünlerin tespit edilmesi.

Projenin orta vade çıktıları:

Proje sayesinde bölgede düşük olan kadın istihdamının (1000-1500 m2 ye 1 kadın işçi istihdamı) arttırılması.

Örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde çeşitliliğin arttırılması. 

Seralarda üretilecek bitki ve aromatik bitkilerin, Üniversitemiz Tamamlayıcı Tıp Merkezi bünyesinde fitoterapi alanındaki uygulamalara da materyal sağlaması.

Arpa ve buğday gibi geleneksel tarım kollarında yılda sadece 20 gün çalışıldığı için çiftçi yılın diğer zamanlarında başka işlere yönelmekte böylece profesyonel çiftçi olamamakta, çiftçilik ikinci planda kalmaktadır. Seracılık faaliyeti bütün yıl sürdüğü için üreticiyi tam zamanlı istihdama ve daha yüksek gelire yöneltmesi.

Mevcut örtüaltı üretimi yapılan bölgelerdeki (Akdeniz ve Ege Bölgesi gibi) yüksek arazi fiyatları nedeniyle bölgemizde örtüaltı üretimi için alternatif ucuz arazi temini yoluyla örtüaltı üretiminin bölgede geliştirilmesi ve rekabete açık alanların oluşturulması ile birlikte iş birliklerinin oluşturulması. 

Tarım lisans eğitimi için özellikle Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin tercih edilmesine katkı sağlaması. 

Ziraat Fakültemizde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin daha donanımlı yetişmelerinin sağlanması. 

Projenin uzun vade çıktıları:

Projenin sağlayacağı refahla kırsal alandan kentlere göçün yavaşlatılması

İlde sera alanlarının artışı ve seracılıkla ilgili yan hizmet sektörünün gelişmesi,

Jeotermal kaynakların, yerli üretim ve yerli üretim teknolojilerinin etkin kullanılması sayesinde bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlanması.

Proje Ekibi

  Unvan İsim-Soyisim Görevi Telefon E-mail
Dr. Öğr. Üyesi Hakan BAŞAK Proje Yürütücüsü 0(386) 280 4839 hbasak@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sedat BOYACI Araştırmacı 0(386) 280 5601

sedat.boyaci@ahievran.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ALTUN Araştırmacı 0(386) 280 4836 bahadir.altun@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör.  Muhammet OCAK Uzman 0(386) 280 2750 muhammetocak@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Ayşe BAŞPINAR Uzman 0(386) 280 3009 ayse.baspinar@ahievran.edu.tr 
Öğr. Gör. Alim AYDIN Uzman 0(386) 280 22 83 alim.aydin@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Ayşe Nur Çetin Uzman  0(386) 280 22 84 ayse.cetin@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.  Emine BİLGİNOĞLU Uzman 0(386) 280 23 45 emine.bilginoglu@ahievran.edu.tr