Projenin Amacı 

Projelerin toplumsal destek sağlayabilmesi için paydaşların projeleri tanıması, anlaması ve  destek vermesine ihtiyaç vardır. Bu tanıtma faaliyetleri profesyonel bir yaklaşım gerektirdiği için projelerin tamamı için özel sektör deneyimi gereklidir. Özel sektör deneyimini, hızını ve bürokratik engellere takılmadan iş görebilme yeteneğini projelerimizle birleştirmediğimiz taktirde projelerin nihai yararlanıcılara aktarılmasında sorunlar oluşacaktır. Üniversitenin elde ettiği bu tecrübe ve birikim ancak üniversiteye gelindiğinde görülecektir. Halbuki profesyonel bir tanıtım ekibi görsel ve işitsel medyayı kullanarak çarpan etkisi yolu ile daha geniş kitlelere ulaştıracaktır. Bu bağlamda projenin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

 • Proje hedeflerinin yerel aktörler tarafından sahiplenilmesini sağlamak
 • Daha profesyonel bir tanıtım kurumu ile projelerimizin tanıtımını yapmak
 • Projelerin amaç ve hedeflerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve tabana yaymak,
 • Yeni iş sahalarını ve oluşturacağı katma değeri anlatan tanıtıcı filmleri daha profesyonelce hazırlamak,
 • Kırşehir ‘de yaşayan girişimcileri geleneksel yöntemlerden Ar-Ge ve yeniliğe dayalı yeni iş kollarına transfer ederken profesyonel yardım almak,
 • Yapılacak kongre, çalıştay, sempozyum ve tarla günleri gibi faaliyetleri daha iyi organize etmek,
 • Şehir dışı tanıtım faaliyetlerinde daha mükemmel bir hizmet almak
 • Özel sektörün hız ve deneyiminden faydalanmak.

Projeden Beklenen Sonuçlar

Pilot üniversite projelerine eklenen son proje ile halkla ilişkiler ve tanıtım temellerinde zayıf kalan projelerimizin profesyonel bir yaklaşımla hedef grup ve nihai yararlanıcılara duyurulması böylece yerel ve toplumsal desteğin elde edilmesi sağlanacaktır. Yerel ve toplumsal desteğin olmadığı projelerin başarı ihtimalinin düşük olması riski bu yolla ortadan kaldırılacaktır.

Proje Kapsamında Yapılacak Faaliyetler

 1. Marka Konumlandırma Çalışmaları (proje için ana logo çalışması, slogan belirlenmesi, proje müziklerinin belirlenmesi ve teliflendirilmesi, kurumsal kimlik çalışması)
 2. Hedef Kitle Analizi (projelerin raporlanması ve basılması, kaba yem projesi kapsamında 1. ve 4. yılda çiftçilerin kaba yeme bakış açısı ve bilgi düzeyini belirlemek üzere anket düzenlenmesi)
 3. Görsel İşitsel Medya Çalışmaları (ana tanıtım filmi, Pilot Üniversite sürecini anlatan tanıtım filmi, Pilot Üniversite projesine katılan birimlerin tanıtımı, tüm projeleri anlatan teaser hazırlanması, tüm projeleri anlatan ana kamu spotu, her bir proje için birer adet projeleri anlatan kamu spotları, multimedya reklamlar, radyo jingleları)
 4. Basılı Medya Çalışmaları (ana tanıtım kataloğu, tüm projeler için broşür çalışmaları, yerel-ulusal gazete ve dergilerde reklam sayfaları-haberleri, açık hava reklam çalışmaları, kapalı alan reklam çalışmaları, organizasyon çalışmaları, pilot proje açılış toplantısı, seminer, konferans, çalıştay, ulusal ve uluslararası kongreler, panel, çeşitli fuarlara stant açarak katılım, proje eğitim çalışmaları, tarla günleri, çiftçi eğitimleri, eğitim katılım sertifikaları)
 5. İnternet Uygulamaları (responsive kurumsal web sayfası, sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve yönetilmesi, e-katalog çalışması)

Proje Ekibi

  Unvan İsim-Soyisim Görevi Telefon E-mail

Öğr. Gör.  Vahit ÖZDEMİR Proje Yürütücüsü  0(386) 280 50 06 ahievranbasin@gmail.com