Neden Kaba Yem Üretim Projesine İhtiyaç Var?

Kırşehir’de nadaslı kuru tarım yapılan bölgelerde yıllık yağışın yeterli olduğu tarım arazilerinde nadas yılında tek yıllık baklagil yem bitkileri yada baklagil-buğdaygil yem bitkilerinin karışık ekilerek kaliteli kaba yem üretimi bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Kırşehir’de sulanabilen alanlarda monokültür olarak şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. Sulanabilir alanlarda yonca, silajlık mısır, sorgum, hayvan pancarı ve yem karpuzu gibi bitkilerin ekim sistemine girmesi hem monokültür tarımın olumsuzluklarının ortadan kalkmasına hem de ilin kaba yem ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Türkiye istatistik kurumunun 2016 yılı verilerine göre Kırşehir ilinde 141 bin büyükbaş ve 218 bin küçükbaş hayvan mevcuttur. İlin kaba yem problemi ülke genelinden daha da ciddi boyutlardadır. Çünkü mevcut hayvan varlığının yıllık kaliteli kaba yem ihtiyacı yaklaşık olarak 750 bin ton, üretim ise yaklaşık 70 bin tondur. Mevcut üretim ihtiyacın yaklaşık %10’unu karşılamaktadır.

Kırşehir ilinin kaba yem ihtiyacının karşılanması için; tek ve çok yıllık baklagil-buğdaygil yem bitkilerinin ekim nöbetine alınarak yalın ve karışımlar halinde yetiştirilmesi, hatta bölgede tarımı yapılabilecek farklı türlerin bölgeye tanıtılması, doğal meraların ıslahı edilmesi, ıslahı mümkün olmayan meralarda da yapay mera tesislerinin kurulması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kaba Yem Projesinin Amaçları Nelerdir?

  • Yem bitkileri kültürünü, tarımını tanıtmak, yaygınlaştırarak yıllık baklagil-buğdaygil yem bitkilerinin yanında çiftçilere yem karpuzu, hayvan pancarı, sorgum gibi türleri tanıtmak, tarımını öğretmek,
  • Nadas alanlarında kışlık tek yıllık yem bitkileri tarımı yapmak suretiyle nadas alanlarını daraltmak, kıraç alanlarda tarımı mümkün olan yem bitkileri ile bölge çiftçisini tanıştırmak,
  • Şeker pancarı tarımı yapılan alanlarda ekim nöbetine silajlık mısır, sorgum, hayvan pancarı ve yem karpuzu gibi bitkilerinin girmesini sağlamak, ilk ve ikinci ürün silajlık mısır/sorgum tarımını yaygınlaştırmak

Projenin Bölgesel Kalkınmaya Katkısı Nedir?

  • Kaba yem üretimi ile birlikte bölgede ilave tarım istihdamı sağlayabileceği gibi bu alanda yeni deneyimli, bigili ve tecrübeli çiftçilerin yetişmesi sağlanacaktır.
  • Bölgede yaygın olan hayvancılık sektörünü doğrudan etkileyecek olup; hayvan besleme, kaba yem üretimi, paketlenme/siloma ve depolama konularında nitelikli iş gücüne katkı sağlayacaktır. Bu konularda kullanılacak alet ve edevatları (mısır silaj makinesi, çayır ve yonca biçme makineleri, ot biçme makineleri ve balyalama makineleri, beko loder, manitaou gibi iş makineleri) kullanacak operatörlerinin yetişmesi hedeflenmektedir.
  • Proje ile başta tarım olmak üzere hayvancılık, et ve süt ürünleri sektörü, tarım aletleri sektörü, sulama, tohum, gübre, ilaç, sigorta sektörü ve taşımacılık sektörlerini olumlu yönde etkilemektedir. Tarım makinelerinin tamir, bakım ve üretimi konularında ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Ucuz et ve süt ürünleri Kayseri, Aksaray’da mevcut bulunan et ve süt işleme tesislerine ham madde sağlayacak zaman içerisinde Kırşehir’de de bu tür tesislerin kurulmasına yol açacaktır.

Proje Ekibi

  Unvan İsim-Soyisim Görevi Telefon E-mail
Doç Dr.  Tamer YAVUZ Proje Yürütücüsü

0(386) 280 4837

tamer.yavuz@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU Pilot Üniversite Koordinatörü 0(386) 280 2464 rustu.hatipoglu@ahievran.edu.tr
Prof. Dr. Selahattin ÇINAR Araştırmacı 0(386) 280 4811  s.cinar@ahievran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KIR Araştırmacı 0(386) 280 4827 hakankir@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör.  Veysel GÜL Uzman 0(386) 280 3008 veysel.gul@ahievran.edu.tr