Projenin Amacı

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek pilot üniversite kapsamındaki projelere jeotermal kaynak kazandırılmasıdır. Üniversitemiz, pilot üniversite kapsamında tasarlanan jeotermal kaynaklı projeler için (Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM), Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama Ve Termal Rehablitasyon Merkezi (SAUTER), Termal Seralarda Kümelenme Projesi ) yaklaşık olarak 70-90 lt/sn jeotermal kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Kaynağın 20-30 lt/sn’lik kısmı Termal Seralarda Kümelenme Projesinde geriye kalan 50-60 lt/sn’lik kısmı ise JEOKAREM ve SAUTER projelerinde kullanılması öngörülmektedir.

Mevcut Durum Analizi

Ülkemiz çok çeşitli enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen, dışa bağımlı enerji ihtiyacımız gün geçtikçe artmaktadır. Aynı zamanda öz kaynaklarımızın ve ülke dışından sağlanan fosil enerji kaynaklarının gelecekte tükeneceği düşünülürse, bu enerji kaynakları yanında alternatif enerji kaynaklarını kullanmanın ve onları geliştirerek ekonominin hizmetine sunmanın kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Enerji sektöründe çevreyle dost, yenilenebilir ve temiz enerji elde etmeye yönelik çalışmaların artması da ülkemizde, jeotermal enerji üretimine ve jeotermal kaynaklara olan ilgiyi arttırmıştır.

Türkiye jeotermal kaynak zenginliği bakımından Avrupa’da 1. Dünya’da 7. sıradadır. Jeotermal kaynakların enerji sektörü haricinde birçok kullanım alanı vardır. Özellikle ülkemizde jeotermal kaynaklar, sıcaklık ve mineral özelliklerine göre; elektrik enerjisi üretiminde, merkezi ısıtmada, seracılıkta, termal turizm sektöründe, rehabilitasyon merkezlerinde, içme kürlerinde mineral üretiminde ve balık üretiminde kullanılmaktadır. Kırşehir jeotermal potansiyel olarak oldukça önemli bir bölgedir. Kırşehir, jeotermal kaynakların şehir merkezinde bulunduğu nadir şehirlerden birisidir. Jeotermal suların uzun mesafelerde bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması oldukça maliyetlidir.

Hâlihazırda 2013 verilerine göre ilimizde 7 adet jeotermal saha bulunmaktadır. Bunlar; Terme, Karakurt, Çiçekdağı Mahmutlu, Çiçekdağı Bulamaçlı, Kaman Savcılı, Akpınar ve Mucur jeotermal sahalarıdır. Bu sahalarda toplam 28 kuyuda üretim olup, Terme sahasında 2011’de açılan T-12 kuyusu bölgedeki en yüksek debiye (kuyu derinliği: 110 m, debi: 100 l/s, sıcaklık: 49 0C), Mahmutlu sahasında 2006 yılında açılan ÇM-2 kuyusu da en yüksek sıcaklığa sahiptir (kuyu derinliği: 1149 m, debi: 80 l/s, sıcaklık: 76,5 0C). Kullanılan jeotermal kuyulardaki sıcaklık, elektrik üretimi için yetersiz olmakla birlikte, yaygın olarak termal kaplıca alanında, son yıllarda yapılan yeni çalışmalar ile sera ve meyve sebze kurutmacılığı alanlarında da kullanılmaktadır.

Terme sahası ile Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi 2-4 km mesafededir (2 km en yakın- en uzak 4 km). Hali hazırda Terme jeotermal sahasından Ramada oteline jeotermal suların taşındığı bir hat mevcuttur.

Sonuç olarak, jeotermal projelerde kullanılacak nitelikte jeotermal kaynağa ulaşabilmek için öncelikle arama faaliyetleri (jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik arama çalışmaları) sonucunda belirlenen bölgelerde üretim yapılabilmesi için sondajların yapılması gerekmektedir.

Beklenen Sonuçlar

Gerçekleştirilecek sondaj çalışmaları sonucunda elde edilmesi planlanan jeotermal kaynağın, nakil hattı ile Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM), Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama Ve Termal Rehablitasyon Merkezi (SAUTER) ve Termal Seralarda Kümelenme Projesin de kullanılabilecek alanlara taşınması sonucunda Ahi Evran Üniversitesi’ne kazandırılması doğrudan beklenen sonuçlar arasındadır.

Bu projelerin hayata geçirilmesi sonucunda seralardan veya jeotermal sağlık merkezinden elde edilecek gelirler bu projenin dolaylı çıktıları olacaktır.

 

TERME SAHASINDA JEOTERMAL KAYNAĞIN TEMİNİ VE PROJE SAHALARINA İLETİMİ PROJESİ 2017 EYLEM PLANI

Sondaj Yeri Belirlenmesi Öncesinde Jeofizik Etüt İçin Teknik Şartnamenin Hazırlanması Ve Terme Sahasında Yapılacak Jeotermal Sondaj Yerlerinin Belirlenmesi (Jeolojik, Hidrojeolojik Ve Jeofizik Arama Çalışmaları):

Büro çalışmaları: Terme sahasında jeotermal arama çalışmalarının yapılabilmesi için ilgili kurumlardan izin alınması için gerekli resmi yazışmalar yapılacaktır (Kırşehir İl Özel İdaresi, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Kırşehir Belediyesi vb.). Terme sahasının yapısal ve litolojik özelliklerini ortaya koyan jeolojik ve jeofizik alanındaki önceki çalışmalar derlenecektir. Jeofizik etüt için teknik şartname hazırlanacaktır.

Arazi çalışmaları: Terme sahasında jeotermal akışkanları barındırabilecek hazne kayalar ve yapılar belirlenecek, potansiyel alanlar açığa çıkarılacaktır.

Jeofizik çalışmalar: Potansiyel alanlarda jeofizik yöntemler (manyeto tellürik (MT) ve denetimli kaynaklı odyo manyeto tellürik (CSAMT) teknikleri, üç boyutlu sismik refleksiyon ölçü modeller, mikrogavite teknikleri vb) kullanılarak jeotermal akışkanların anomalileri açığa çıkarılacaktır. Jeofizik çalışmalar sonucunda arama ve üretim sondajlarının yapılacağı sondaj noktaları belirlenecektir.

Terme sahasında jeotermal arama çalışmalarının yapılabilmesi için ilgili kurumlardan izin alınması için gerekli resmi yazışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Proje Ekibi

  Unvan İsim-Soyisim Görevi Telefon E-mail
Dr. Öğr. Üyesi Zeynel BAŞIBÜYÜK Proje Yürütücüsü 0(386) 280 3806 zbasibuyuk@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.  Gökhan EKİNCİOĞLU Araştırmacı 0(386) 280 5419 gekincioglu@ahievran.edu.tr
Öğr. Gör.  Aynur IRMAK Uzman 0(386) 280 5704 aynurirmak@ahievran.edu.tr