Vizyon

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin tarım ve jeotermal alanda ihtisaslaşmadaki vizyonu, bölgesel kalkınmaya sürdürülebilirlik, verimlilik, katılımcılık, iş birliği ilkeleriyle bilimin ışığında inovatif yaklaşımlarla çok yönlü katkı sağlayarak, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye için toplumsal gelişime öncülük eden bir üniversite olmaktır.

Misyon

Bölgedeki potansiyel enerji kaynaklarının etkin kullanımına, bölgesel tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine, jeotermal kaynakların sağlık ve spor alanında etkin kullanımını sağlayarak sağlık turizminin geliştirilmesine, bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerini tanıtımına yönelik bölgeye ait uzun vadeli inovasyon potansiyellerini ortaya koymak, yerel ve bölgesel kurum ve kuruluşlara, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim, araştırma, danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasına, projeler yürütülmesi yoluyla üniversitenin il ekonomisine ve bölgesel kalkınmaya yönelik katkısının artırılmasıdır.