Koordinatörlüğümüz kalite güvence sistemine yönelik çalışmalarını, usul ve esasları senato tarafından kabul edilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına uygun yürütülmektedir. Bu çalışmalar Kalite Koordinatörlüğü ile yürütülmektedir.

Koordinatörlüğümüzde kurul ve komisyonlar vasıtasıyla tanımlanan süreç çalışmalarına Proje yürütücüleri, araştırmacılar ve uzmanlar olarak öğretim elemanı, idari personel katılımı sağlanmaktadır. Bu komisyon ve kurullara yapılan görevlendirmelerde koordinatörlüğümüz projeleri arasında kapsayıcılık sağlanmaya çalışılmaktadır.