Koordinatörlüğümüz üniversitemizin benimsemiş olduğu politikayı benimsemiş olup bölgesel kalkınma alanında proje yürüten akademisyenlerimiz, stratejik plan, vizyon ve misyon doğrultusunda bölgeye en yüksek kalitede hizmet verme konusunda kararlıdır.

Koordinatörlüğümüzün işleyişinde ve bölgesel kalkınmaya yönelik yürütülen çalışmalarda, saygınlık, dürüstlük, uzmanlık ve sorumluluk değerleri ön plandadır. Koordinatörlüğümüz yönetimi ile proje ekipleri, idari personel ve iş ve dış paydaşlar arasında profesyonel iletişim söz konusudur.

Bölgesel kalkınmada öncü olma yolunda, ülkesel ve bölgesel paydaşlarla ikili anlaşmaları ve akademik ilişkileri arttırma yolunda çalışmalar devam etmektedir. Böylece, bölge bilginin ulaşabileceği, yayılabileceği, yerel tarafından paylaşılabileceği ve yatırıma dönüşebileceği bir ortama dönüşme fırsatına sahip olacaktır.

Pilot Tarım ve Jeotermal Koordinatörlüğü olarak, bölgesel kalkınma modelinde mükemmeliyet için, tüm gayretimizle çalışmaktayız. Aynı şekilde projelerde görev yapan araştırmacılarımız, bölgesel proje ihtisas alanlarında mükemmeliyeti sağlamak için kararlı bir şekilde çalışmaktadırlar. Bölgedeki tarımsal üreticilerimiz, bölgede yatırım yapmak isteyen girişimciler ve bölgede tarımla ilgili aktörler istedikleri zaman koordinatörlüğümüze ve proje yürütücülerimize kolayca ulaşabilmektedirler.

Koordinatörlüğümüz üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programı kapsamında üstlenmiş olduğu misyon gereği, tarım ve jeotermal alanda yürütmekte olduğu, Termal Seralarda Kümelenme Projesi, Kaba Yem Üretim Projesi ve Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi ile aktif olarak bölgesel ve toplumsal katkı sağlamaktadır. Ayrıca, bölgeye yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleriyle toplumsal katkısını dinamik tutmaktadır.