Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Pilot Tarım ve Jeotermal Koordinatörlüğü Kaba Yem Projesi Tarla Günü Düzenlenecektir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Pilot Tarım ve Jeotermal Koordinatörlüğü Kaba Yem Üretim Projesi kapsamında 23 Haziran Aydınlar köyünde saat 16:00'da Tarla Günü yapılacaktır.