COVID-19 Salgını Danışma Komisyonu Toplantı Raporu (17.09.2021)Karar Tarihi : 
17.09.2021

Karar No       : 2021/…10.…


Üniversitemiz Covid-19 Salgını Danışma Komisyonu (KOV KOM) 17.09.2021 tarihinde saat 13:00 da Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda toplanmış olup;  2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı güz dönemi yüz yüze eğitimde Üniversitemizde uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

  1. Bütün akademik ve idari personelimiz ve yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz Cep telefonlarına HES uygulamasını yüklemiş ve “HES Kod Ayarları” bölümünden “Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu” ayarlarını açarak sorgulanabilir duruma getirmiş olmalıdırlar.
  2. Yerleşkelerimize girecek olan personelimiz ve öğrencilerimiz aşı kartlarını ve en az 6 ay geçerli olacak şekilde aldıkları HES kodlarını sorgulanmak üzere akademik birim yönetimlerinin belirlediği kişilere önceden iletecekler, bir değişiklik olması durumunda bu bilgilerini güncelleyeceklerdir.
  3. Önerilen aşı şemasını tamamlayanlar, aşı kartını ibraz edenler, son altı ay içerisinde hastalık geçirenler veya hastalık geçirdikten sonra altı ay içinde ek bir doz aşı olanlar HES kodu sorgulaması ile yüz yüze eğitimlere alınacaktır.

Önerilen aşı şemasını tamamlanmış kabul edildiği durumlar Sağlık Bakanlığı rehberlerine göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

           a. Bir ay ara ile 2 doz inaktif aşı uygulanan kişilerde 2. dozdan sonraki on dördüncü günden itibaren 4. aya kadar,

           b. Bir ay ara ile 2 doz inaktif aşı uygulanan kişilerde 2. dozdan sonraki üçüncü ayda yapılan 3. doz aşı (inaktif aşı veya mRNA aşısı) uygulanan kişiler,

           c. Bir ay ara ile 2 doz mRNA aşısı uygulanan kişilerde 2. dozdan sonraki on dördüncü günden sonra ve

           d. Hastalığı geçirmiş kişilerde 180 gün içerisinde yapılan tek doz inaktif veya mRNA aşı uygulamasından sonra.

  1. Önerilen aşı şemasını tamamlamamış olanlar, aşı kartını ibraz edemeyenler veya hastalık geçirdikten sonra altı ay içinde ek doz aşı olmayanlar ise son üç gün içinde yapılmış negatif PCR sonucu ve günlük HES kodu sorgulaması ile yüz yüze eğitimlere alınacaktır. HES kodu sorgulamasında son üç gün içinde yapılmış negatif PCR sonucu bulunmayanlar binalara, dersliklere ve kapalı mekânlara ortak kullanım alanlarında toplum sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla alınmayacak, bir şekilde buralara girmiş iseler bu gerekçe ile çıkarılacaklardır. Bu sebeple aşı şemasının tamamlanması kuvvetle önerilir.
  2. Önerilen aşı şemasını tamamlayanlar, aşı kartını ibraz edenler, son altı ay içerisinde hastalık geçirenler veya hastalık geçirdikten sonra altı ay içinde ek bir doz aşı olanların COVID-19 pozitif vakalarla ile yakın teması olması durumunda;

          a. Bu kişilerin; HSYS “Vaka Takip Modülü”ne temaslı olarak kaydı yapılır, ancak HES kodları sorgulandığında riskli olarak görülmezler. Bu kişiler; Koruyucu önlemlere (Maske kullanımı, Kişiler arası mesafe, Hijyen) uyarak ve kendi semptomlarını (Hastalık belirtilerini) takip ederek günlük yaşamlarına ve yüz yüze eğitimlerine devam edebilirler.

          b. Bu kişilerde; Semptom gelişmesi durumunda; semptom geliştiği gün, sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırırlar. Semptom gelişmemesi durumunda; en geç temasın 5. günü sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırırlar. PCR testleri negatif çıkarsa; HES kodları riskli duruma gelmez, kişiler izolasyona alınmaz ve yüz yüze eğitime devam ederler.

          c. Bu kişiler semptom gelişmese bile en geç 5. gün yaptırmak zorunda oldukları PCR testini yaptırmazlarsa 6. gün HES kodları riskli hale gelir ve kişi izolasyona alınacağından yüz yüze eğitime alınmazlar.

          d. Bu kişilerin; Semptom geliştiği gün veya semptom gelişmediyse temasın en geç 5. günü yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkması durumunda izolasyona alınırlar ve yüz yüze eğitime alınmazlar.

  1. Yüz Yüze Eğitim ve Öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için alınan kararların uygulanması konusunda tüm birimlerimizin gerekli hassasiyeti göstermelerine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.